С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...

Детективски услуги цени

Логично е първо да се запитаме каква е цената на дадена детективска услуга и дали ще получим резултат, който да ни удовлетвори. На този въпрос е трудно да се даде еднозначен и конкретен отговор, поради множеството от различни фактори, които имат съществено значение при определяне на крайната цена..

 

От какво зависи цената?

Няколко са основните фактори, които определят дали даден случай, поверен на детективска агенция или разследван от частен детектив ще бъде разрешен или не. Може би най-важни сред тях са опита и професионализма на съответния детектив, натоварен със задачата. Често те са решаващи за услеха, тъй като професионалистът може да види следа там, където друг би я пропуснал. Следа, която да доведе до разрешаване на случая.

 

Професионализмът

Съществуват много фактори определящи успеха или неуспеха на едно разследване, но най-важните от тях са способностите на частния детектив, неговия опит и професионализъм . Комбинацията от неговите качества водят до разрешаването на съответния случай. Липсата, на който и да е от тези фактори може да бъде решаващ и да провали всеки един случай.

 

Условия за поемане на даден случай

Случаят се счита за поет, едва след извършено плащане на 50% от договорената сума с клиента. Анонимност, коректност и дискретност. Безплатна консултация!